Най-красивите места на света

Най-красивите места на света , които задължително трябва да посетите през живота си.

Най-красивите места ето ги и тях : Това красиво илюстровано издание ви предлага пътувания из цял свят. То ще ви запознае с най-красивите и интерсни места на Земята, със забележителни исторически съкровища. Произведения на човешкото изкуство, а също така и с възхитителни природни шедьоври. Всяко място притежава своята магия и история, своите геоложки и климатични характеристики, своята специфична флора и фауна. Хората вече са в състояние да моделират природата по различни начини благодарение на смайващия прогрес на науката и техниката, но в същото време не спират да нарушават нейния баланс. По тази причина трябва да възприемаме защитените природни зони като красавиците на нашия свят. Много от тях са атрактивни дестинации за туристите, а в същото време предоставят така необходимото убежище на застрашени животни и растения. Без тези защитени зони, национални природни паркове и биосферни резервати не биха оцелели бизоните, гоаните и пандите.