Как се пише есе

Как се пише есе
3 (60%) 2 votes

Думата “есе” произлиза от френски език – “еssаi” буквално може да се преведе, като опит, проба, скица.

Определение
Есе – неголямо по обем прозаично съчинение, в което се предават индивидуални впечатления и съображения по определена тема. Обикновено есето се противопоставя на съчиненията, в които системно, научно и документално се разглежда някакъв въпрос. B есето се съчетават аргументи и термини на различни дисциплини, затова по своя характер и съдържание есетата са много разнообразни. Части на есето – увод, изложение, заключение.

Подготовка:

1. Избери подходяща тема.
2. Определи целта на есето.
3. Направи план – подреди информацията по степен на важност.
4. Събери необходимата информация

Структура

1.Увод – напишете няколко встъпителни думи, не е задължително да са пряко свързани с темата.

2.Изложение – разсъждавайте върху:
– разсъждавай върху причинно – следствени връзки между факти и явления
– направи съпоставка на факти и явления
– включи подходящи житейски, исторически и научни примери
– подбери цитати, пословици, поговорки, свързани с темата.

За да се засили убеждаващото въздействие на есето, се използват:
– реторични въпроси
– статистически данни

3.Заключение – напишете заключителното мнение.

как да напиша есе
Проверка на изпълнението Проследете:
– дали тезата е формулирана правилно и точно.
– дали е избран подходящ композиционен вариант на есето.
– дали са налице връзки (смислови, логически и езикови) между микротекстовете в есето.
– дали са спазени нормите на съвременния български книжовен език.
Изчакайте...