Къщи от дърво

Сглобяемите къщи от дърво ,  са екологични и енергоспестяващи.. По цял свят дървото е предпочитан строителен материал, защото създава приятна атмосфера и уют в помещенията. Дървото  регулира влажността на въздуха, като поема или отделя водни пари, прави прекалено сухия или влажен въздух приятен и здравословен. Олекотената дървена конструкция намалява разходите за бетонови основи, а същевременно поради начина на монтаж, прави къщата по-устойчива на земетресения. Изключително стабилни и надеждни, те са подходящи за целогидишно живеене. Дървените къщи са подходящи както за населените места, така и за планински райони и туристически селища.

Съвременните дървени сглобяеми къщи

Съвременните дървени сглобяеми къщи за постоянно пребиваване коренно се различават от сезонните постройки, които сме виждали в морските и планинските курорти. Те са на един, два или три етажа с големи площи, прекрасна архитектура и много предимства пред другите видове монолитни или монтажни сгради, а именно:
– много добра топлоизолация, което води до значително спестяване на енергия за отопление през зимата и климатизация през лятото;
– бързо изграждане на конструкцията, без това да се отразява на качеството;
– голяма степен на заводска завършеност, което води до съкращаване на сроковете за строителство;
– по-ниска цена при една и съща степен на завършеност и луксозност;
– по-голяма използваемост на застроената площ;
– възможност за изпълнение на разнообразни архитектурни решения;
– много ниско тегло на сградата, респективно голяма устойчивост на земетресения и земни свлачища;
– лесно и бързо полагане и ремонтиране на всички вътрешни инсталации;
– мокрите строителни процеси са сведени до минимум;
– всички материали по сградата са от един доставчик;
-за производството им се употребяват продукти, за чието преработване е изразходвано минимално количество енергия от невъзобновяеми ресурси, което ги прави наистина едни “зелени” или “еко” къщи .