Молба за отпуск

С настъпването на лятото или зимата всеки си мечтае за така чаканата отпуска. Започваме с нетърпение да търсим най-изгодните оферти за хотели, самолетни билети или организирани пътувания.  Преди да излезем в отпуск е необходимо да предоставим на ръководството молба за отпуск. Ние сме подготвили един примерен образец, който може да попълнете на компютър или да принтирате документа и го попълните на ръка.

Изтегли молба за отпуск word формат

Молба за отпуск
Как се пише  молба ОБРАЗЕЦ за платен или неплатен годишен отпуск към вашия работодател.

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)

МОЛБА ЗА ОТПУСК

от   с ЕГН/ЛНЧ:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  от отдел/цех:  ……………………………………………………………………………………………………………..
Уважаеми/а г-н/г-жо  ,…………………………………………………………………………………………………………………………

Моля да ми разрешите да ползвам (неплатен) платен годишен отпуск за …………………  година, в продължение на   …………  работни дни, считано от  ……….. 20…..  год.

 

Дата:  …………….                                                                  Подпис:  …………..