Букет от кленови листа

Букет от листа – с помощта на обикновени кленови листа можете да направите оригинални букети, които да украсяват дома Ви.

Букет от листа

Как се прави букет от листа:

1. Сгънете листото  на две.

2. Започнете да навивате листото на руло.Това ще е сърцевината на цветето.

3. Сега  тази сложете  в  цял листо, като лицевата част на листото трябва да гледа на вътре.

4. Сгънете цялото листо на две, както е показано.Оставете сгънатото листо на 1 см по-високо от сърцевината.

5. Сега прегънете и разликата от 1 см. И увийте два пъти около сърцевината.

6. Вземете още едно листо и повторете същата операция, само че сложете листото от противоположната страна на първото, както е показано.

7. Прибавете още толкова листа по същата процедура, колкото сметнете за необходимо.

8. Когато сте готови, завържете цветето с конец както е показано.