банкови сметки на починал

Как да проверим за наследство

За да проверите какво сте наследили, е необходимо да имате на първо място удостоверение за наследници. Как да извадите документ за наследници: Удостоверението се издава  в кметството на общината по постоянния адрес на вашия наследодател. На място попълвате  молба – декларация за издаване на удостоверение за наследници. Заплаща се държавна такса, като цената е различна […]

Чети още