Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

Молба за напускане по взаимно съгласие и предизвестие 

ИЗТЕГЛИ ТУК

Молба за напускане с предизвестие

Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

ИЗТЕГЛИ ТУК

Молба за напускане по взаимно съгласие