Как е правилното свързване на акумулатор ?

Има прости правила, за монтиране и демонтиране свързване на акумулатор ), които всеки един шофьор трябва да знае!  Какъв е реда и начина за откачане ,и съответно закачане на един акумулатор.

ПРИ МАХАНЕ НА АКУМУЛАТОРА:

Първо се откача МИНУС КЛЕМАТА (ЧЕРНАТА) и втора се откача ПЛЮС КЛЕМАТА (ЧЕРВЕНАТА)!

ПРИ СВЪРЗВАНЕ НА АКУМУЛАТОР

Първо поставяме ПЛЮС КЛЕМАТА (ЧЕРВЕНАТА) и втора закачаме МИНУС КЛЕМАТА (ЧЕРНАТА)!

Това е правилния ред за откачане/закачане на акумулаторната батерия. При спазване на тази последователност ние се предпазваме от късо съединение.

Да се обосновем, защо точно това е реда на свързване на акумулатор ?
  • Смяната се извършва при изключен двигател и изключени консуматори на ток (фарове, аварийни мигачи, радио и др.), като първо се демонтира клемата на отрицателния полюс (минуса), а след това на положителния (плюса);
  • Трябва да знаете, че при откачане всички електронни уреди във Вашия автомобил ще загубят своите данни (бордови компютър, код и станции на радио и т.н.), и ще трябва след това да ги въведете наново. Също така e добре ключът от автомобила да е извън него при тази операция (някои модели аларми заключват вратите при монтажа на новия акумулатор);
  • Извършете проверка на клемите и полюсните изводи и при необходимост почистете (с шкурка, телена четка, сода за хляб);
  • Не клатете и не обръщайте акумулаторната батерия при монтажа, за да избегнете изтичане на електролит през вентилационните отвори на капака;
  • При монтажа на новия акумулатор се спазва обратната последователност – първо се монтира положителната клема (плюса), а след това отрицателната клема (минуса). Тази процедура ни предпазва от евентуално „късо съединение“ между клемата на плюса и купето на автомобила, което всъщност е минус;
  • Затегнете достатъчно здраво клемите към полюсите на батерията;
  • Проверете правилно ли сте поставили акумулатора и го закрепете стабилно по начин, указан от производителя;
  • Ако е предвиден вентилационен маркуч, поставете го в единия вентилационен отвор на капака на батерията, като запушите срещуположния със съответната запушалка (някои по-нови модели автомобили);

Бъдете внимателни!