Как да напишем мотивационно писмо

При кандидатстване на нова работа освен задължителната автобиография, която трябва да предоставим, много от работодателите държат кандидатите да приложат и мотивационно писмо (един вид молба за кандидатстване на нова работа). Мотивационното писмото за кандидатстване трябва да добави стойност към Вашата автобиография. Чрез него в известна степен, работодателят може да прецени какви качества притежава кандидата и защо трябва да избере именно него на вакантната длъжност, а не някой друг от многото кандидати. Старайте се да изтъкнете всички положителни качества и умения, които притежавате.

Какво трябва съдържа едно мотивационно писмо

1. Контакти – име и фамилия, адрес, мобилен телефон за връзка, ел. поща

2. дата

3. към кого е адресирано мотивационното писмо ( ако в обявата не е посочено конкретно лице,  може да не адресирате до никого конкретно, като запазите уважителната форма в обръщението)

4. Най- съществената част – текст в който трябва да опишете с какво предизвиква интереса ви позицията за която кандидатствате, защо смятате, че сте подходящ за тази позиция и на последно място да опишете с какво вашите умения и знания биха допринесли за представянето на компанията.

Например:

Уважаеми г-н Директор.

чрез това писмо бих искал/а да кандидатствам по обявената вакантна длъжност за …………….

Считам, че притежавам необходимите умения за подходящата  длъжност във Вашата компания.

Аз съм мотивиран/а по отношение на работата и съм готов/а да добия специфичните умения, които се изискват в областта на Вашия сектор.

пример за мотивационно писмо:

Мотивационно писмо образец

Изтегли бланка за мотивационно писмо