Автобиография – бланка и образец

Автобиографията e част от задължителните документи, които се изискват при кандидатстване  на нова работа. В днешния език често терминът се смесва с понятието CV (Curriculum vitae) – собственото представяне на кандидатстващ за работа пред евентуален бъдещ работодател или по-конкретно казано – структурирано изброяване (най-често хронологично и на нов ред) с информация за трудовия и образователния опит на кандидатстващия. Често срещана практика е преди да се проведе интервюто за работа, работодателят да  преглежда първо подадената автобиография и по тях преценя кой от кандидатите за обявената длъжност ще има шанс да се бори за  работно място в неговата фирма. Именно затова е много важно вашето CV да е написанo правилно,  според обявените стандарти.

В днешния език често терминът се смесва с понятието CV (Curriculum vitae) – собственото представяне на кандидатстващ за работа пред евентуален бъдещ работодател. За разлика от автобиографията, CV не представлява свободен текст, а е структурирано изброяване (най-често хронологично и на нов ред) и по правило съдържа информация за трудовия и образователния опит на кандидатстващия.


Изтегли бланка за автобиография:

Бланка св

Изтегли бланка за автобиография – нов вариант:

Бланка автобиография

Пример за попълване на автобиография:

cv

cv2Къде да търсим работа:Как да добавим снимка към автобиография:

1.       Избираме „вмъкване”

1

2.       Избираме „картина”

2

3.       От десктопа или папка със снимки избираме снимката, която ще добавяме към документа и кликваме върху нея

4.       Избираме „вмъкни”

5.       Намаляваме или увеличаваме размерите на избраната снимка

3

6.       Подравняваме снимката в десния ъгъл на документа

4

5

При кандидатстване на нова работа освен задължителната автобиография, която трябва да предоставим, много от работодателите държат кандидатите да приложат и мотивационно писмо (един вид молба за кандидатстване на нова работа).

Какво трябва съдържа едно мотивационно писмо

1. Контакти – име и фамилия, адрес, мобилен телефон за връзка, ел. поща

2. дата

3. към кого е адресирано мотивационното писмо ( ако в обявата не е посочено конкретно лице,  може да не адресирате до никого конкретно, като запазите уважителната форма в обръщението)

4. Най- съществената част – текст в който трябва да опишете с какво предизвиква интереса ви позицията за която кандидатствате, защо смятате, че сте подходящ за тази позиция и на последно място да опишете с какво вашите умения и знания биха допринесли за представянето на компанията.

Празни бланки и инструкции на различни езици може да изтеглите от тук.